PRISPEVKI ČLANOV PK BOLERO - TEKMOVALCI

1. LETNA ČLANARINA 2017 / osebo:  45,00 EUR

Če še niste, lahko postanete član Plesnega kluba BOLERO tako, da poravnate letno članarino v znesku 45,00 EUR in podpišete pristopno izjavo, da se strinjate s pravili delovanja plesnega kluba, s katerimi se lahko seznanite v tajništvu BOLERA.

Članstvo v klubu Bolero je prostovoljno in hkrati tudi obvezno za vse obiskovalce vadbe (treningov), ki jih prireja PK Bolero oziroma jih vodijo trenerji v okviru kluba Bolero, saj gre za klubsko dejavnost članov kluba po Zakonu o društvih.

Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto (januar - december). V januarju jo je potrebno obnoviti za naslednje leto in velja do 31.12. Vse včlanitvene formalnosti opravite na vpisnem mestu katerekoli enote Bolera.

2. MESEČNI PRISPEVKI / osebo:

Klubska cena v EUR
Selekcijske skupine  98,00 €

Mesečni prispevek (vadnina) velja za 8 vaj mesečno. Članom selekcijskih skupin omogočamo redne treninge praviloma 3 x tedensko in zagotavljamo izvedbo minimalno 8 vaj mesečno, ki so tudi osnova za eventuelen poračun odsotnosti.


3. INDIVIDUALNE URE / uro:
Klubska cena v EUR
60 minut 38,00


NAČIN PLAČILA:

Mesečni prispevek se poravnava mesečno vnaprej, najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za naslednji mesec. (Primer: Za februar se mesečni prispevek poravna najkasneje do 31.1.). 

Individualne ure treninga se poravna vnaprej (pred treningom) na Blagajni Bolera. Brez potrdila o plačani IU vas trener ne bo sprejel na trening.

Prosimo vas, da se držite rokov plačila, kajti brez veljavne izkaznice oziroma plačane mesečne vadnine oz. IU vam receptor ne bo dovolil vstopiti v dvorano, da bi sodelovali pri treningu!

Poleg tega, da vam poravnani mesečni prispevek omogoča udeležbo na treningih v Boleru, vam omogoča tudi sodelovati na tekmovanjih v okviru Plesne zveze Slovenije, na katera vas klub prijavlja samo v primeru poravnanih vseh finančnih obveznosti do kluba.

V Ljubljani, 20.08.2017

Predsednik PK Bolero:
Zoran Kljun
PRISPEVKI ČLANOV PK BOLERO - TEKMOVALCI

1. LETNA ČLANARINA 2017 / osebo:  45,00 EUR

Če še niste, lahko postanete član Plesnega kluba BOLERO tako, da poravnate letno članarino v znesku 45,00 EUR in podpišete pristopno izjavo, da se strinjate s pravili delovanja plesnega kluba, s katerimi se lahko seznanite v tajništvu BOLERA.

Članstvo v klubu Bolero je prostovoljno in hkrati tudi obvezno za vse obiskovalce vadbe (treningov), ki jih prireja PK Bolero oziroma jih vodijo trenerji v okviru kluba Bolero, saj gre za klubsko dejavnost članov kluba po Zakonu o društvih.

Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto (januar - december). V januarju jo je potrebno obnoviti za naslednje leto in velja do 31.12. Vse včlanitvene formalnosti opravite na vpisnem mestu katerekoli enote Bolera.

2. MESEČNI PRISPEVKI / osebo:

Klubska cena v EUR
Selekcijske skupine  98,00 €

Mesečni prispevek (vadnina) velja za 8 vaj mesečno. Članom selekcijskih skupin omogočamo redne treninge praviloma 3 x tedensko in zagotavljamo izvedbo minimalno 8 vaj mesečno, ki so tudi osnova za eventuelen poračun odsotnosti.


3. INDIVIDUALNE URE / uro:
Klubska cena v EUR
60 minut 38,00


NAČIN PLAČILA:

Mesečni prispevek se poravnava mesečno vnaprej, najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za naslednji mesec. (Primer: Za februar se mesečni prispevek poravna najkasneje do 31.1.). 

Individualne ure treninga se poravna vnaprej (pred treningom) na Blagajni Bolera. Brez potrdila o plačani IU vas trener ne bo sprejel na trening.

Prosimo vas, da se držite rokov plačila, kajti brez veljavne izkaznice oziroma plačane mesečne vadnine oz. IU vam receptor ne bo dovolil vstopiti v dvorano, da bi sodelovali pri treningu!

Poleg tega, da vam poravnani mesečni prispevek omogoča udeležbo na treningih v Boleru, vam omogoča tudi sodelovati na tekmovanjih v okviru Plesne zveze Slovenije, na katera vas klub prijavlja samo v primeru poravnanih vseh finančnih obveznosti do kluba.

V Ljubljani, 20.08.2017

Predsednik PK Bolero:
Zoran Kljun