fbpx

BOLERO d.o.o.

Dunajska cesta 49

1000 Ljubljana

 

 

SPLOŠNI POGOJI BOLERO

 

1. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom (izvajalcem) storitev BOLERO, družba za razvoj in popularizacijo plesa d.o.o., (v nadaljevanju Bolero) ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, uporabnik, udeleženec) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani na www.bolero.si ali direktno na recepciji Bolera. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki). Z nastankom obligacijskega razmerja med Bolerom in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala aktualne »Splošne pogoje Bolero«, vključno s »Splošnimi pogoji Bolero Online«, ki so njihov sestavni del in so objavljeni na spletni strani www.bolero.si pod rubriko »Splošni pogoji Bolero« ter se prav tako nahajajo v fizični obliki na recepciji Bolera.

 

Splošni pogoji Bolero se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja Bolero, razen za izvajanje projektov plesnih vaj in maturantskih plesov, za katere veljajo »Splošni pogoji Bolero Gaudeamus«, ki so objavljeni na spletni strani www.maturant.si ter plesnih vaj in valetnih plesov, za katere veljajo »Splošni pogoji Bolero Valeta«, ki so objavljeni na spletni strani www.valeta.si.

 

2. INFORMACIJE
Informacije o storitvah Bolera so omogočene:

 • na spletnih straneh www.bolero.si ,
 • preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ,
 • s povratno pošto, v primeru prispele pošte na naslov: Bolero, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana,
 • po telefonu 01 512 0 512 ali 040 322 522 v času uradnih ur,
 • osebno, na recepciji Bolera v času uradnih ur.

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani Bolera www.bolero.si

 

3. VPIS V TEČAJE
V tečaj se udeleženec vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki preko spletne strani ali osebno na recepciji Bolera ter s plačilom tečaja po veljavnem Ceniku Bolera najkasneje do pričetka prve vaje tečaja. Vpis v posamično skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

Tečaj se plača kot vadnino oziroma šolnino (v nadaljnjem besedilu: šolnina) za določeno časovno obdobje, ki ga obsega izbrani tečaj (dvomesečno obdobje za večstopenjske programe, ki potekajo enkrat tedensko ter mesečno obdobje za večstopenjske programe, ki potekajo dvakrat tedensko).

 

Za nadaljevanje izobraževanja v višje stopnje je potrebno vsakokratno šolnino poravnati vnaprej, najkasneje do pričetka prve vaje v novem mesečnem ali dvomesečnem obdobju, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v novi stopnji tečaja.

 

Četudi se udeleženec ne more udeležiti posamične vaje tečaja zaradi neplačila šolnine, mora Boleru plačati celotno šolnino.

 

4. OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV

Redna izobraževalna dejavnost izvajanja plesnih tečajev poteka v Boleru, po planiranih urnikih tečajev, vsak dan v tednu od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Dnevi in obdobja, v katerih redna dejavnost ne poteka, so vnaprej objavljeni na spletni strani Bolera www.bolero.si V obdobju poletnih šolskih počitnic (julij in avgust) se dejavnosti v Boleru izvajajo projektno.

 

5. ODGOVORNOST

Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih Bolera je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Bolero zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

 

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev Bolera.

 

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Bolero. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma.

 

Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Bolero izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev pri Boleru. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri Boleru, Bolero ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper Bolero.

 

6. CENIK STORITEV

Cenik storitev Bolera je sestavni del »Splošnih pogojev Bolero« in je objavljen na spletni strani www.bolero.si, prav tako je cenik nameščen na vidnem mestu v recepciji Bolera. Bolero si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani in v recepciji Bolera, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.


Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

 • Popusti ob raznih akcijah se ne prištevajo k popustom v ceniku.
 • Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa do predvidenega datuma in se med seboj ne seštevajo.
 • Družinski popusti veljajo samo ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju v tečaje katerih koli zvrsti (ne velja za maturantske, valetne, ŠPF in sorodne tečaje).
 • Ob vpisu več oseb iz iste družine velja polna oz. najvišja cena tečaja za osebo, ki tedensko opravi največje število redne vadbe, do popusta pa so upravičene ostale osebe iz družine, ki obiskujejo tečaje v istem vpisnem obdobju.

 • Razlaga cenika in končne odločitve glede ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti direktorja Bolero d.o.o..

 

7. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih (šolnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev (mesečno ali dvomesečno) z nakazilom na transakcijski račun Bolera ali z gotovino na recepciji Bolera, kar je pogoj, da sme udeleženec pristopiti h koriščenju storitev Bolera.

 

V kolikor je bilo plačilo izvedeno na podlagi izdanega predračuna preko spletne banke manj kot tri delovne dni pred začetkom novega plačilnega obdobja, mora udeleženec ob prvi udeležbi na vaji v novem plačilnem obdobju predložiti dokazilo o plačilu.

 

Stroški pošiljanja predračunov za poravnavo šolnine in drugih storitev se ne zaračunavajo, stroški obdelave in pošiljanja opomina zaradi neplačila pa se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 7,00 EUR/opomin.

 

Storitve Bolera lahko koristijo zgolj tisti udeleženci, ki imajo do Bolera poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posameznem plesnem tečaju ali drugih storitvah lahko prepove.

 

8. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

V tekočem obdobju (dvomesečno obdobje za tečaje, ki potekajo enkrat tedensko ter mesečno obdobje za tečaje, ki potekajo dvakrat tedensko) zagotavlja Bolero izvedbo plesnih tečajev v obsegu minimalno 6 vaj, ki so tudi osnova za morebiten poračun upravičene odsotnosti udeleženca tečaja. Pri poračunu se upoštevajo sledeče obračunske vrednosti izvedenih vaj plesnega tečaja: 1 vaja = 17% cene, 2 vaji = 34% cene, 3 vaje = 51% cene, 4 vaje = 68% cene, 5 vaj = 85% cene, 6 ali več izvedenih vaj = 100% cene tečaja.

 

VREDNOST IZVEDENIH VAJ
1 vaja 17% cene
2 vaji 34% cene
3 vaje 51% cene
4 vaje 68% cene
5 vaj 85% cene
6 ali več vaj 100% cene tečaja

 

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upošteva Bolero samo v naslednjih primerih:

 • Odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane šolnine na podlagi predložitve zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.
 • Odsotnosti zaradi udeležbe v šoli v naravi na podlagi predloženega potrdila šole o udeležbi otroka v šoli v naravi.

 

Postopek obdelave podatkov za izvedbo poračuna šolnine zaradi odsotnosti udeleženca iz zgoraj navedenih vzrokov se, na podlagi pisne vloge udeleženca oz. starša, skrbnika udeleženca, izvede petnajsti dan po poteku plačilnega obdobja, v katerem je bil udeleženec odsoten. V postopku se poleg predloženih pisnih dokazil o obdobju upravičene odsotnosti  upoštevajo tudi interni podatki Bolera o dejanski prisotnosti udeleženca na tečaju v predmetnem obdobju. Poračun se izvede po zgoraj opisanem sistemu vrednotenja obračunske vrednosti posameznih vaj tečaja.

 

Zmanjšanje šolnine upošteva Bolero tudi v primeru:

 • Odsotnosti zaradi naknadnega vpisa v skupino. Šolnina za program se ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj.
 • Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati plesnih vaj, se zaračuna (po pogovoru plesnega pedagoga s starši) število že izvedenih vaj, preostanek že plačane šolnine Bolero vrne.

 

V primeru odsotnosti udeleženca od vaj iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Bolero udeležencu ne vrača dela ali celotne že vplačane šolnine.

 

Že vplačana šolnina se zaradi neopravičene odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno obdobje, saj plačana šolnina zagotavlja udeležencu mesto v skupini.

 

Že vplačano šolnino se vrača v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih udeležencev.

 

9. IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PRIMERIH VIŠJE SILE

V primerih višje sile (vojne, razglašene epidemije, pandemije, naravnih katastrof, …) preide Bolero, v kolikor je to mogoče, iz dvoranskega načina izvajanja tečajev v način spletnega izvajanja t.i. Bolero Online tečajev preko spletnih aplikacij (Zoom, Facebook, Skype, ipd.). V tem primeru Bolero že vpisano stranko pisno obvesti o prehodu na izvajanje Bolero Online tečajev in jo seznani s pogoji izvedbe. V kolikor stranka v postavljenem roku Boleru ne poda pisne izjave, da ne želi obiskovati Online tečajev, se smatra, da sprejema pogoje izvedbe Online tečajev, da podaljšuje pogodbeno razmerje z Bolerom in se zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje Bolero Online«, ki so objavljeni na spletni strani www.bolero.si.

 

 

10. KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE)

 • Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 - 10 minut pred začetkom vaje, in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani Bolera pri vpisu. Udeleženec ne sme zamujati in na kakršen koli način motiti poteka tečaja oziroma dela.
 • Udeleženec se mora v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev. Čevlje, v katerih je prišel, mora udeleženec pustiti v garderobi pred plesno dvorano.
 • Vrednejše predmete (nakit, denar, mobilni telefon ipd.) mora udeleženec odložiti na police v plesni dvorani, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Bolero ne nosi kakršne koli odgovornosti.
 • V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen zaprtih plastenk, tj. bidonov) ter gibanje domačih živali ter neprimeren odnos do opreme v prostorih Bolera. V primeru neupoštevanja tega pravila mora udeleženec ob opozorilu reditelja ali plesnega pedagoga prostor zapustiti. Bolero v tem primeru udeležencu ni dolžan vrniti dela ali celotne šolnine.
 • V primeru neplačila šolnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle šolnine.
 • Predšolske in mlajše udeležence (otroke) oddajo starši plesnemu pedagogu pred vhodom v dvorano in jih prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva za otroke Bolero ne organizira, zato Bolero odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela oziroma v času tečaja.

11. UPORABA DVORAN
Zasedenost dvoran Bolera je znana vsem receptorjem in učiteljem, ki delajo v Boleru. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe dvoran najaviti.

 

Tekmovalci Bolera uporabljajo dvorane izključno na podlagi rezervacije dvorane v prostih terminih in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se dvorane v prostih terminih lahko uporabijo samo ob vnaprejšnji rezervaciji in plačilu najemnine za uporabo dvoran po ceniku Bolera oz. po dogovoru z Bolerom.

 

12. INDIVIDUALNE URE

Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 6 ur pred pričetkom individualne ure. Šolnine ob kasnejših odjavah Bolero ni dolžan vrniti. 

 

13. VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Vsebina učnih programov Bolera je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo družbi Bolero d.o.o. Snemanje koreografij in učnih programov Bolera s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno, prav tako dokumentov, objavljenih na spletnih straneh Bolera ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Bolera.

 

14. POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI BOLERA

Lastnik in skrbnik spletnih strani www.bolero.si , spletnih portalov ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je Bolero d. o. o., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana.

 

Bolero d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah Bolera.

 

Vsebine, ki jih objavi Bolero je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Bolera se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

 

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije družbe Bolera, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani Bolera.

 

15. POVEZAVE Z DRUŽBENIMI OMREŽJI

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter), ki se nahaja na spletni strani www.bolero.si, lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov Bolera na družbenih omrežjih in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebinami, vezanimi na Bolero. Klik na te gumbe družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.

 

16. POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Bolero nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z  osebnimi podatki Bolero upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov Bolero med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem Bolero uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

 

Bolero od uporabnikov (udeležencev oz. njihovih zakonitih zastopnikov) za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje šolnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja dosežkov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, ipd., zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov udeleženca ter ime in priimek, številko mobilnega telefona in elektronski naslov skrbnika, če udeleženec skrbnika ima.

 

Bolero izvaja obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88, »GDPR«).

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Boleru je: doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var., kontaktni e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , obdelovalec osebnih podatkov pa je družba Datastat, Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana preko pogodbenega razmerja z družbo Bolero d.o.o..

 

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Bolero« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med udeležencem in Bolerom, se udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik strinja in daje soglasje, da Bolero osebne podatke udeleženca obdeluje z namenom vpisa v Bolero, razporejanja v vadbene skupine, za strokovne analize, obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila šolnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, z vadb, nastopov ipd., na katerih se udeleženec nahaja v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Bolera ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik (tj. udeleženec) nahaja.

 

S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja:

 • da je starejši/-a od 16 let in da je ob registraciji podal resnične in verodostojne osebne podatke,
 • da je seznanjen, da se bodo njegovi osebni podatki in osebni podatki njegovega otroka obdelovali izključno s strani Bolera ter bodo občasno posredovani pristojnim državnim in/ali nevladnim inštitucijam, ne pa tudi tretjim osebam, k čemur podaja svoje izrecno soglasje,
 • da je seznanjen, da Bolero osebne podatke zbira samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, oz. do preklica privolitve, potem pa se jih trajno izbriše,
 • da je seznanjen, da lahko zahteva vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka ali da poda ugovor zoper obdelavo in prenosljivost njegovih osebnih podatkov ali osebnih podatkov njegovega otroka, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Bolero, Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana ali z elektronskim sporočilom na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ,
 • da je seznanjen, da lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • da je seznanjen, da se v primeru podanega zahtevka za blokiranje, izbris ali omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov oz. osebnih podatkov njegovega otroka, obligacijsko razmerje med uporabnikom/njegovim otrokom in Bolerom avtomatično prekine.
 • da je seznanjen, da programi Bolera potekajo v objektu z video nadzornim sistemom,
 • da je seznanjen, da akt »Politika zasebnosti Bolero«, ki je objavljen na spletni strani www.bolero.si, podrobneje ureja področje varstva osebnih podatkov in se v njej lahko seznani z vsemi podrobnostmi.

17. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA

Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in Bolerom, je sklenjeno za nedoločen čas. Po zaključku posamičnega tečaja se samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., vsaj 15 dni pred zaključkom posamičnega tečaja, katerega obiskuje, obvesti Bolero, da naslednjega tečaja ne želi obiskovati. Pogodbo lahko odpove tudi Bolero tako, da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti vnaprej, najmanj 15 dni pred zaključkom posamičnega tečaja, o tem obvesti. V posebej utemeljenih primerih po presoji direktorja Bolera, lahko Bolero odpove pogodbo tudi pred zaključkom posamičnega tečaja, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane šolnine.

 

18. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati dne 01. 08. 2022 z objavo na spletni strani Bolera www.bolero.si in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb, vsakokrat objavljeni veljavni splošni pogoji pa so udeležencem na voljo tudi na recepciji Bolera.

 

Udeleženci so dolžni spremljati spletno stran Bolera glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila udeležencem, pri čemer začnejo spremenjeni splošni pogoji z dnem objave na spletni strani Bolera www.bolero.si neposredno učinkovati in se pogodbena razmerja nadaljujejo pod spremenjenimi pogoji.

 

Ljubljana, dne 01. 08. 2022

 

Zoran Kljun, direktor

 

Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana

 

Uradne ure:

Pon. - pet. od 10:00 do 19:00

 

Tel: 01 512 0 512

Mob: 040 322 522

 

Email: info@bolero.si

 

 ZSInstagram

ZSFacebook

© 2024 Bolero. Vse pravice pridržane.