fbpx

 

Cenik PK Bolero

 

PLESNI KLUB BOLERO

Dunajska cesta 49

1000 Ljubljana

 

 

CENIK - PRISPEVKI ČLANOV PLESNEGA KLUBA BOLERO1. LETNA ČLANARINA 2023: 50,00 EUR / osebo

Član Plesnega kluba Bolero postanete tako, da poravnate letno članarino v znesku 50,00 EUR in podpišete pristopno izjavo, da se strinjate s pravili delovanja PK Bolero, s katerimi se seznanite v tajništvu Bolera.

Članstvo v klubu Bolero je prostovoljno in hkrati tudi obvezno za vse udeležence vadbe (treningov), ki jih prireja PK Bolero oziroma jih vodijo trenerji v okviru kluba Bolero, saj gre za klubsko dejavnost članov kluba po Zakonu o društvih.

Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto (januar - december). V januarju jo je potrebno obnoviti za naslednje leto in velja do 31. decembra.

2. MESEČNI PRISPEVKI:

- Selekcijske skupine MTP… 110,00 EUR / mesec / osebo

 

- Selekcijske skupine SLP … 100,00 EUR / mesec / osebo

 

Mesečni prispevek (vadnina) velja za 8 vaj mesečno. Članom selekcijskih skupin omogočamo redne treninge do 3 x tedensko in zagotavljamo izvedbo minimalno 8 vaj mesečno, ki so tudi osnova za morebiten poračun upravičene odsotnosti.

 

Vrednost izvedenih vaj plesnega tečaja je sledeča: 1 vaja = 13% cene, 2 vaji = 26% cene, 3 vaje = 38% cene, 4 vaje = 51% cene, 5 vaj = 64% cene, 6 vaj = 76% cene, 7 vaj = 89% cene, 8 - 12 vaj = 100% cene tečaja.

 

VREDNOST IZVEDENIH VAJ
1 vaja 13% cene
2 vaje 26% cene
3 vaje 38% cene
4 vaje 51% cene
5 vaj 64% cene
6 vaj 76% cene
7 vaj 89% cene
8-12 vaj 100% cene tečaja

 

V primeru izvedbe dodatnih vaj treninga v istem mesecu je vrednost mesečne vadnine sledeča: 13 vaj = 113% cene, 14 vaj = 126% cene, 15 vaj = 138% cene, 16 vaj = 151% cene, 17 vaj = 164% cene, 18 vaj = 176% cene, 19 vaj = 189% cene, 20 vaj = 200% cene tečaja.

 

3. INDIVIDUALNE URE:

- za člane PK Bolero (MTP): 60 minut… 40,00 EUR / solista / par / skupino

 

- za nečlane Bolera: (MTP): 60 minut… 100,00 EUR / solista / par / skupino

 

4. OSTALI PRISPEVKI:

Izvedbe intenzivnih plesnih priprav pred pomembnimi tekmovanji, udeležbe na tekmovanjih v tujini, ipd., se vodijo kot ločeni, vnaprej planirani projekti z izdelanimi stroškovniki. Po sprejeti odločitvi realizacije določenega projekta posamezne selekcijske skupine so vsi člani te skupine obvezni sodelovati v projektu in kriti ustrezen sorazmeren delež stroškov projekta.


5. NAČIN PLAČILA:

Mesečne prispevke se poravnava mesečno vnaprej, najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za naslednji mesec. (Primer: Za februar se mesečni prispevek poravna najkasneje do 31. januarja). 

Individualne ure treninga se poravnava vnaprej po predhodni najavi koriščenja IU z izbranim trenerjem preko Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter izvedenem plačilu na TR PK Bolero oz. na blagajni Bolera. Brez teh urejenih formalnosti vas trener ne bo sprejel na trening.

Prosimo vas, da se držite rokov plačil, kajti skladno z določili »Splošnih pogojev PK Bolero«, lahko storitve PK Bolera koristijo zgolj tisti udeleženci, ki imajo do PK Bolera poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posameznih aktivnostih lahko prepove.

Poleg tega, da vam poravnani mesečni prispevek omogoča udeležbo na treningih v Boleru, vam omogoča tudi sodelovati na tekmovanjih v okviru Plesne zveze Slovenije, na katera vas klub prijavlja samo v primeru poravnanih vseh finančnih obveznosti do kluba.

 

Stroški pošiljanja predračunov za poravnavo mesečnih prispevkov, individualnih ur treninga in drugih storitev se ne zaračunavajo, stroški obdelave in pošiljanja opomina zaradi neplačila pa se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 7,00 EUR/opomin.

 

6. OBDOBJE IZVAJANJA PLESNIH TRENINGOV:

 

Izvajanje rednih treningov poteka v Plesnem klubu Bolero vsak dan v tednu, po planiranih urnikih dela posameznih skupin, od 1. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času državnih praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic.

 

Dnevi in obdobja, v katerih redni treningi v šolskem letu 2023/2024 ne potekajo, so sledeči:

  • od 29.10.2023 do vključno 03.11.2023 (jesenske počitnice)
  • od 24.12.2023 do vključno 02.01.2024 (božično-novoletne počitnice)
  • 08.02.2024 (Prešernov dan)
  • od 18.02.2024 do vključno 24.02.2024 (zimske počitnice)
  • 31.03.2024 (Velika noč)
  • 01.04.2024 (Velikonočni ponedeljek)
  • od 27.04.2024 do vključno 03.05.2024 (prvomajske počitnice)
  • 25.06.2024 (Dan državnosti)
  • od 26.06.2024 do vključno 31.08.2024 (poletne počitnice)

 

7. ODGOVORNOST

 

Udeležba na plesnih treningih in ostalih programih Bolera je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov).

 

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Bolero.

 

 

8. VARNOST IN VIDEO NADZOR

 

Prostori Bolera so nadzorovani z video nadzornim sistemom. Priporočamo, da vrednejše predmete shranite na odlagalnih policah v dvoranah oz. na recepciji Bolera in jih po odhodu prevzamete. Za pozabljene, izgubljene in odtujene predmete ne odgovarjamo in ne priznavamo odškodninskih zahtevkov.

 

 

 

9. OPOMBE:

 

- Cenik je sestavni del »Splošnih pogojev PK Bolero«, ki so bili objavljeni 08. 08. 2022 na www.bolero.si.

- Ta Cenik velja od 15. 07. 2023 dalje.

- V primeru izvajanja dejavnosti preko spleta »ON-LINE«, se tarifne postavke mesečnih prispevkov in individualnih ur iz tega cenika obračuna s faktorjem 0,80.

- Pridržujemo si pravico do sprememb višin prispevkov in/ali pogojev kadarkoli med koledarskim letom. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na spletni strani www.bolero.si, prav tako so udeležencem na voljo na recepciji Bolera.

 


V Ljubljani, 15. 07. 2023

 

Zoran Kljun,

predsednik PK Bolero

 

Poglejte tudi

 

Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana

 

Uradne ure:

Pon. - pet. od 10:00 do 19:00

 

Tel: 01 512 0 512

Mob: 040 322 522

 

Email: info@bolero.si

 

 ZSInstagram

ZSFacebook

© 2024 Bolero. Vse pravice pridržane.